Yang, Angelina 
Yang, Helen (5)
Yu, An (formerly Ann) (6)
Yu, Anne (5)
Yu, Jimin (4)
Yu, Ted (4)
Yu, Vivian Wai-Ling (2)